Luxerozen.nl

Annuleren en retourneren

Annuleren

Je kunt je bestelling annuleren tot uiterlijk 11:00 uur 's morgens op de dag vóór de geplande bezorgdatum. Helaas kunnen we je bestelling daarna niet meer annuleren.

 

Retourneren

Let op! Rozen zijn een versproduct en hebben daardoor slechts een beperkte houdbaarheid. Je kunt je bestelling daarom helaas niet retourneren. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De koop is hiermee na succesvolle betaling definitief tenzij je de bestelling annuleert vóór het hierboven onder Annuleren genoemde tijdstip.